Kontakt

Paraden bliver byfestens højdepunkt

Som en væsentlig del af den store byfest i Frederikssund lørdag den 16. maj i anledning af byens 200-års købstadsjubilæum afholdes fra kl. 12 en stor parade.

Med fuld musik og i spidsen for paraden går selvfølgelig Frederikssund Street Band (det der indtil for nylig hed Jægerspris Garden). Bandet har opfordret alle gamle gardere fra Frederikssund og Jægerspris til at møde op og støtte op om det ny Street Band ved at give det følgeskab i paraden.

Frederikssund Street Band logo

Lige bag denne lokale garde følger borgmester Ole Find Jensen med et selskab af repræsentanter for kommunens venskabsbyer som er inviteret med til jubilæet.

Herefter følger Frederikssunds stærkeste amatørteatergruppe, de folkelige og kulturelle ambasadører, vikingerne i Frederikssund Vikingespil.

Blandt de øvrige næsten 4o deltagende grupper er (i tilfældig rækkefølge) Aerobicgården, Silverstar Linedancers, Gigtforeningen, Borger- og Fugleskydningsselskabet, Frederikssund og Omegns Folkedansere, Hjemmeværnet med en fanekommando, Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab, Brydeklubben Viking, Snake City Jazzfestival, Frederikssund Uni-Cyklister, ballonflyverne Toni og Kai Paamand, Dancestudio M, KFUM Spejderne, De Grønne Pigespejdere, Frederikssund Svendeforening, Cykel Klubben Viking, De Danske Forsvarsbrødre for Frederikssund og Omegn, seniorcyklister fra Ældrecentret Lundebjerggård, Jørlunde Skytteforening, Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn, Røde Kors, Posthuset, Brandslukningsfimaet FireXpress og den kommunale Sundhedsbussen.

Derudover deltager der seks politiske partier (partiforeninger) og en håndfuld veteranbiler.

Kvindelige marineres orkester 2

Stærkt maritimt islæt ved paraden
I paraden deltager ikke mindre end to store maritime orkestre. Denne flotte musikalske deltagelse skyldes en ihærdig indsats fra Frederikssund Marineforening. Det er dens fortjenest at der bliver to seriøse marchmusik-indslag i paraden.

Søværnets TamburkorpsDet ene er Søværnets Tamburkorps som er Søværnets officielle musikkorps. Tamburkorpset består af en snes marinekonstabler samt et antal værnepligtige. Tamburkorpset blev skabt for 45 år siden og bliver ud over militære arrangementer også stillet til rådighed ved visse civile arrangementer, især hvis de har et velgørende formål og kan bruges til at styrke forsvarets omdømme.

Kvindelige marineres orkesterDet andet orkester er Kvindelige Marineres Musikkorps, og det er så vidt vides det ældste militære amatørorkester i verden med kun kvinder som medlem. Korpset er kendt blandt folk med interesse for det maritime, og det påtager sig gerne at underholde med god musik i havne og byer rundt om i Danmark.

Frederikssund Marineforening deltager også selv i den store parade med et mindre kompagni faner. - Det er både en stgor ære og en stor gestus at lade gamle orlogsgaster indgå i geleddet, siger marineforeningens formand Kurt Terkelsen. – Det er den slags engagementer vi glæder os til, siger Kurt Terkelsen og fremhæver at marineforeningen har kørt stabilt i mange år – tilsmilet af god vind og medløbende sø, som han siger.

Politihjemmeværnet
Den sidste plads i paraden er blevet tildelt det lokale politihjemmeværnskompagni som desuden har påtaget sig den store opgave det er sørge for sikkerhed og trafikafvikling i byen under hele festen – og ikke mindst den store opgave det er at gennemføre paraden.

Politihjemmeværnet stiller med 44 mand når der er travlest, de begynder deres opgaver kl. 6 om morgenen, og de går først hjem når opgaven er løst.

I øvrigt har de lørdagen igennem opstillet en arbejdende komandocentral i Bløden hvor man er velkommen til at kigge ind og høre nærmere. Og som det fremgår af politihjemmeværnets egen annonce i de lokale aviser, er man også til stede med det formål at søge at værge nye medlemmer.

Annonce Politihjemmeværnet

Paraden foregår med udgangspunkt og opmarch på Cirkuspladsen på Kalvøen. Det er også her paraden slutter. Paraden begynder senest kl. 12, og ruten går ad Kalvøvej, Bruhnsvej, Havnegade, Østergade, Jernbanegade (gågaden), Nygade og Kalvøvej.

Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Nyheder/Paraden-bliver-byfestens-højdepunkt