Kontakt

Stort møde om jubilæumsforberedelserne

Tirsdag den 3. marts havde cirka 70 repræsentanter for foreninger og institutioner m.v. taget imod jubilæumskomitéens invitation til at mødes om forberedelserne til festligholdelsen af 200-års købstadsjubilæet. Mødet foregik i Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

Stormøde 3-3-2009 forsamling

Mødet var delt i to dele. Først fik deltagerne en gennemgang af den hidtidige planlægning. Det kongelig besøg til september blev selvfølgelig omtalt, men der var endnu ikke meget konkret at fortælle. Informationerne koncentrerede sig derfor mere om aktiviteterne knyttet til selve jubilæumsdagen med den efterfølgende weekends byfest.

Stormøde 3-3-2009 Harder på kameramonitorInformationsdelen af mødet indeholdt også en præsentantion af aktivitetskalenderen fra 200aar.frederikssund.dk med allerede cirka 100 optagne aktiviteter hen over året. Kalenderen opdateres til stadighed med egentlige jubilæumsaktiviteter, arrangementer med jubilæumsmarkering og andre arrangementer af bred og almen interesse.

I sidste halvdel af april bliver der husstandsomdelt et jubilæumsskrift udgivet af Frederkssund Avis med artikler om de fem 'fyrtårne' og andre udvalgte emner. Skriftet kommer også til at indeholde en kaldender med jubilæumsaktiviteter. I den forbindelse blev der meddelt en allersidste frist for indmeldelse af aktiviteter forud for redigeringen af den trykte kaldender, nemlig tirsdag den 10. marts.

Et særligt indslag i byfesten i Frederikssund lørdag den 16. maj skal være en parade eller et optog med deltagelse fra foreninger, arbejdspladser, institutioner osv. med faner, udklædning, køretøjer...

Stormøde 3-3-2009 overheadI den forbindelse vistes en film af Erik Olsen fra 1989 fra indvielsen af S-toget hvor der var en flot parade gennem byen med dronningen og prinsgemalen som bagerste indslag. Dette sidste må vi undvære i år.
Filmen kan ses her på hjemmesiden.

Mødets anden del var helliget koordinering og kontakt deltagerne imllem om de enkelte aktiviteter eller nye idéer. Der var her etableret et antal 'stande' bemandet med komitémedlemmer og kommunale medarbejdere

Tre stande om byfesten lørdag den 16. maj med aktiviteter på torvet og i gadene, aktiviteter i Bløden og selve paraden. Den fjerde stand handlede om havnefesten den 17. maj, og den femte om andre jubilæumsaktiviteter.

Mange af de tilstedeværende havde gang i flere forskellige aktiviteter, og der var derfor en livlig trafik mellem standene. Det bidrog også til bevægeligheden af der i en sjete stand var mulighed for at hente sig en forfriskning, herunder en smagsprøve på den jubilæumsvin som allerede nu er til salg i butikkerne.

FjordTV logoFjordTV Frederikssund var med  her er deres reportage med interview med flere komitémedlemmer og arrangører af jubilæumsaktiviteter.

Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Nyheder/Stort-jubilæumsmøde